23 de juliol 2012

La revista Ítaca dedicarà el dossier central del número 3 al còmic

Ens fem ressò de la crida d’articles per al número 3 d'Ítaca. Revista de Filologia que publica el Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant, que dedicarà el dossier central al tema “Còmic i literatura”, coordinat per Eduard Baile López. A continuació en teniu els detalls, que trobareu complets (amb les pertinents indicacions per a la presentació d’originals) en aquest pdf.


ÍTACA. REVISTA DE FILOLOGIA NÚM. 3
CRIDA PER AL DOSSIER «CÒMIC I LITERATURA»

Benvolgut/da col·lega,

Em complau anunciar-vos que el dossier central del pròxim número d’Ítaca. Revista de Filologia* se centrarà en el tema «Còmic i literatura». Els eixos de les col·laboracions, òbviament, són totalment lliures, sempre que incidisquen a establir ponts de contacte entre tots dos àmbits, però, en el cas que preferiu una orientació més específica, us suggerim diverses vies d’aproximació com ara:

− l’anàlisi d’adaptacions al còmic de textos literaris, bé amb afany didàctic (com, a tall d’exemple, és el cas de les diverses interpretacions gràfiques del Tirant lo Blanc) o amb pretensions creatives (Ciutat de vidre de Paul Karasik i David Mazzucchelli, a partir de l’obra homònima de Paul Auster; o Nocilla Experience de Pere Joan, a partir de l’original d’Agustín Fernández Mallo);
− el préstec, en un sentit o en un altre, de tècniques narratives generalment associades a un dels dos àmbits (així, l’ús del jo interior en el mainstream nord- americà dels vuitantes de la mà de Frank Miller o els artefactes híbrids The Art of the Possible de Kenneth Koch i Fantomás contra los vampiros multinacionales de Julio Cortázar);
− o l’apropiació de cites, títols o personatges provinents de l’altre àmbit, no per mer afany cultista, sinó com a recurs narratiu (el viatge a l’infern de Dant Alighieri en Swamp Thing d’Alan Moore, ací revisitat en clau de còmic de terror pulp, o la recurrència a l’antiga cultura popular de consum ràpid en Javier Pérez Andújar i el seu Los príncipes valientes), etc.

Els articles poden tenir una extensió màxima de 65.000 caràcters, i s’han de presentar en suport informàtic compatible amb Word per a Windows, fent constar el nom complet de l’autor, la institució acadèmica de què forma part, les adreces postal i electrònica i un telèfon de contacte. Només per acord extraordinari del Consell de Redacció es poden publicar articles d’extensió superior als referits 65.000 caràcters. Juntament amb l’article, els autors han de presentar, en un document independent, un total de 5 paraules clau i un resum o abstract d’extensió entre 600 i 1.200 caràcters, ambdues informacions tant en anglés com en català; així mateix, com que en el futur la revista estarà disponible en RUA-Repositori Institucional de la Universitat d’Alacant (http://rua.ua.es/dspace/home.jsp?locale=ca), plataforma digital que facilita la difusió de la investigació i que protegeix els drets d'autor, la participació en aquest volum implicarà la cessió de drets de reproducció de l'article en aquest repositori a favor de la revista. La data límit de recepció dels textos, que s’adreçaran a itaca@ua.es, serà el 10 d’octubre del 2012.

* Ítaca. Revista de Filologia és una publicació anual del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant. La qualitat científica d’aquesta revista queda garantida, entre altres factors, pel fet que més d’un 75% dels treballs que s’hi publiquen es refereixen a resultats d’investigacions originals i inèdites. El mateix percentatge del 75% estableix el mínim d’autors externs al Consell de Redacció i a l’organització de la revista, a fi d’evitar-ne l’eventual endogàmia editorial. El Consell de Redacció i el Comité Científic de la publicació són elegits pel ple del Consell del Departament de Filologia Catalana. Per a cada exemplar de la publicació, es preveu el nomenament d’un Comité de Selecció, que avalua i informa anònimament els originals presentats, amb capacitat d’acceptar o desestimar les propostes; i amb capacitat, igualment, de formular suggeriments de millora als autors dels articles. En el cas que no hi haja unanimitat entre els avaluadors sobre la conveniència o no de la publicació d’un article, el Consell de Redacció s’encarrega de prendre l’ultima decisió, així com també de supervisar la introducció de canvis i propostes de millora.


Crida [pdf]

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada