18 de maig 2010

Nova edició del BANG!

L’Ajuntament de Reus convoca, un any més, una nova edició del BANG, el Concurs de Còmic per a Joves. A continuació teniu la convocatòria:

Categories
S’estableix dues categories de participants:
- Categoria A - fins a 18 anys
- Categoria B - a partir de 18 anys

Candidats
Podran participar en aquest concurs, individualment o per equips, joves entre els 12 i 30 anys.

Característiques
- L’extensió dels originals no pot superar quatre fulls de mida DIN A4 per una cara i a una tinta o en color.
- Es recomana numerar les planes i posar el títol a la primera.
- Els treballs han de ser inèdits, no premiats en altres concursos i escrits en català.
- El material imprès es presentarà en qualsevol mètode de reproducció (fotocòpia, fotocòpia a color, impressió digital).

Dotació
- Per a la categoria A s’estableix un premi de 300 euros i una menció especial d'un lot de còmics o publicacions relacionats amb el món del còmic valorat en 50 euros.
- Per a la categoria B s’estableix un primer premi de 1.200 euros, un segon premi de 500 euros i una menció especial de 500 euros per a un participant nascut o resident a Reus (cal adjuntar fotocòpia del DNI).

Lloc de presentació de candidatures
Els treballs concursants han d’ésser presentats a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Reus (plaça del Mercadal, 1 - 43201 Reus).

Termini de presentació de candidatures
Els interessats en participar podran presentar els seus treballs des de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província i fins el dia 8 d’octubre de 2010.

Més informació
Convocatòria (BOP Tarragona 113 de 18.5.2010)
Bases reguladores (BOP Tarragona 120 de 26.5.2009)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada