06 d’octubre 2008

11è Premi Lambda de Còmic

El Casal Lambda convoca enguany l'11è Premi Lambda de Còmic. El termini per a participar al Premi Lambda de Còmic 2008 acaba el 14 de novembre a les 9 del vespre. Els treballs s'han d'enviar a:"Premi Lambda de Còmic"
Casal Lambda
Verdaguer i Callís, 10
08003 Barcelona

Bases de l'11è Premi Lambda de Còmic
  • L’objectiu d’aquest premi és fomentar la realització i difusió de còmics de temàtica gai o lèsbica, que contribueixin al reconeixement social del fet homosexual, objectiu bàsic de l’entitat organitzadora, el Casal Lambda.
  • Poden optar al 11è Premi Lambda de Còmic tots aquells còmics de temàtica gai o lèsbica, escrits en qualsevol de les llengües oficials a l’estat espanyol, amb la traducció a part al castellà o al català, que no hagin estat premiats en altres concursos, ni hagin estat presentats a cap certamen pendent d’adjudicació, ni hagin estat editats en cap publicació, revista o en qualsevol altre format.
  • La història haurà de constar d’un mínim de 2 pàgines i un màxim de 4, en format DIN A 4 o proporcional, i en qualsevol tècnica. En cas de no dominar la retolació de textos es permetrà que el títol i els textos siguin fets a llapis, adjuntant-hi en tot cas el text escrit.
  • Es presentaran cinc còpies, amb el títol i el lema que s’hagin escollit. S’hi adjuntarà un sobre tancat, on s’escriurà a l’exterior el títol i el lema utilitzat. A dins hi constaran les dades del participant (nom, cognoms, domicili, telèfon i l'adreça electrònica), un pseudònim (en el cas que desitgi que el seu nom resti confidencial), una fotocòpia del DNI i una declaració signada on certifiqui que l’obra és original i inèdita, i que en posseeix tots els drets.
  • La dotació d’aquest 11è Premi Lambda de Còmic és de 500 €. i l’obra guanyadora podrà ser publicada a la revista Lambda. El premi podrà ser declarat desert. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada