08 de maig 2008

Concurs Cartell XIV Saló del Manga


Com heu pogut veure en l'escrit sobre el Saló del Manga encara no hi ha cartell doncs FICOMIC ha organitzat un concurs per a trobar el cartell del Saló del Manga del 2008, aqueí us deixem les bases:

BASES CONCURS CARTELL XIV SALÓ DEL MANGA


1- Podran participar totes les persones que ho desitgin, sense cap mena de limitació, individualment o de forma conjunta.

2- Les obres cal que acompleixin els següents requisits en presentació i format:

Presentació:
  • Els treballs cal fer-los a color.
  • Les obres han de ser de creació pròpia, originals i inèdites.
  • Les obres poden ser realitzades en qualsevol tècnica.
  • Cada participant podrà presentar solament una obra.
  • S’acceptarà únicament fotocòpia a color o impressió, mai l’original. Cal que s’enviï còpia impresa i presentada sobre suport rígid per a la seva exposició.
  • El cartell presentat només ha de contenir la il·lustració , sense cap mena de text.
  • Mides de la il·lustració 297 mm. d’amplada x 330 mm. d’alçada. La il·lustració cal que vagi en sentit vertical.
3- Les obres no podran portar el nom de l’autor o autora de manera visible i es presentaran en un sobre, sense firma ni nom. En el seu interior s’inclourà un altre sobre amb les dades personals de l’autor o autora: nom, edat, direcció completa, telèfon i adreça de correu electrònic.

4- Les obres cal que siguin entregades personalment o enviades per correu a FICOMIC, c/ Palau, 4 Entòl. 1a. 08002 Barcelona, fent constar en el sobre “Concurs Cartell Saló del Manga”.

5- El termini de recepció finalitzarà el 27 de juny del 2008. No s’acceptaran aquelles obres que portin el mata-segells de correus amb data posterior.

6- L’original només es demanarà al guanyador. L’organització es reserva durant un any, a partir de la finalització del termini del concurso, el dret a reproduir l’obra guanyadora. Esgotat l’esmentat termini, el dret passarà al seu autor. Els concursants se responsabilitzen totalment que no existeixin drets a tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació que pugui interposar-se per drets d’imatge o similars.

7- La dotació econòmica per l’autor del cartell que resulti escollit serà de 400 €. L’ import de la dotació econòmica està subjecta als impostos o retencions vigents segons Llei, excepte d’exempció concedida per l’òrgan competent de l’Administració Tributària.

8- El jurat estarà composat pel Comitè Executiu de Ficomic. El jurat podrà declarar el premi desert i resoldre tots els aspectes no previstos en aquestes bases. El veredicte es donarà a conèixer el dia 4 de juliol de 2008 a través de la pàgina web de Ficomic (www.ficomic.com) i es comunicarà personalment al guanyador.

9- L’organització no tornarà les còpies presentades pels concursants.

10- La presentació de les obres pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada