22 d’abril 2008

24è Concurs de Còmics "Ciutat de Cornellà"

L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat convoca el 24è Concurs de Còmics "Ciutat de Cornellà" d'acord amb les següents bases:

Concursants

Hi podran participar tots els joves que ho vulguin i que tinguin entre 12 i 30 anys.
S'estableixen dues categories:

- Categoria júnior: joves que a 31 de desembre de 2008 tinguin entre 12 i 16 anys.
- Categoria sènior: joves que a 31 de desembre de 2008 tinguin entre 17 i 30 anys.

Cada participant hi podrà presentar només una obra.

Tema, modalitat i format

El tema serà lliure, però els personatges hauran de ser originals, de creació pròpia i inèdits. El contingut de les obres no podrà atemptar contra la dignitat de les persones i dels animals. Els treballs podran ser realitzats en blanc i negre o en color, i s'haurà de presentar al concurs l'obra original (se n'exclouen les còpies), que podrà ser feta amb tècnica lliure. En cas de presentar-se en suport CD, igualment s'haurà de presentar imprès en format DIN A-3 Les obres tindran una extensió de 2 a 4 pàgines de format únic DIN A-3 (29'7 x 42).

Llengua

Els treballs podran ser retolats en català o en castellà.

Presentació

Els treballs es presentaran sota un títol o un lema, acompanyats del full d'inscripció amb les dades personals de l'autor (nom i cognoms, adreça, telèfon, professió i edat) i fotocòpia del DNI. La presentació de les obres es pot fer individualment o de manera conjunta entre guionista i dibuixant.

Lloc i termini de presentació

Els originals s'hauran de fer arribar, personalment o per correu, a TRAILER Servei d'Informació Jove, carrer Mossèn Andreu, núm. 17, 08940 Cornellà de Llobregat, abans del 30 de juny de 2008. Seran acceptats tots els treballs que portin aquesta data en el mata-segells de correus.

Exposició i propietat de les obres

Amb els treballs presentats i posteriorment seleccionats (els premiats i una selecció de, com a màxim, 25 obres més) pel jurat es farà una exposició dintre de la "Mostra del Còmic a Cornellà 2008" (octubre-novembre). Un cop acabada l'exposició, els originals seran retornats als autors que ho sol·licitin. Totes les obres són propietat dels autors. L'organització es reserva el dret de reproduir les obres premiades, durant un any, període després del qual el dret serà dels autors.

Premis

S'estableixen els premis següents:

- Categoria júnior:

- Premi al millor autor júnior, 250 €, més un lot de còmics valorat en 300 € (donat per Edicions B).

-Categoria sènior:

- Premi Concurs de Còmics “Ciutat de Cornellà”, 1.200 €, més un lot de còmics valorat en 300 € (donat per Edicions Glénat).

- Premi a la millor historieta d'humor, 601€ (concedit per Edicions "El Jueves").

- Premi al millor guió, 500 € (concedit pel Departament de Cultura i mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya) més un lot de còmics valorat en 150 € (donat per Planeta DeAgostini).

- Premi a la millor historieta en català, 460 € (concedit pel Centre de Normalització Lingüística de Cornellà de Llobregat) més un lot de còmics valorat en 150 € (donat per Planeta DeAgostini).

- Premi al millor autor local, 400 €, més un curs de còmic intensiu d'estiu (donat per l'Escola de Còmic Joso).

- Premi especial "El teu món", 400 €. Aquest premi serà atorgat a la millor obra que tracti sobre un tema relacionat amb el medi ambient: la natura, la ciutat, els residus, la sostenibilitat... més un lot de còmics valorat en 300 € (donat per Norma Editorial)

- Tres mencions especials, més un lot de còmics valorat en 100 € cadascun (donat per l’Editorial IVREA).

Cap autor no podrà beneficiar-se de més d'un premi. El lliurament de premis es farà durant l'acte d'inauguració de l'exposició de les millors obres seleccionades pel jurat (octubre 2008). A tots els premiats se'ls lliurarà també una placa commemorativa i un lot de còmics (donat per Edicions "El Jueves" i Edicions "La Cúpula").

Jurat

Un jurat qualificat escollirà les millors obres. El veredicte es donarà a conèixer públicament el mateix dia de la decisió del jurat (juliol). Si, a parer del jurat, els treballs presentats no tenen prou qualitat, els premis podran ser declarats deserts.

Altres determinacions

Els autors que presentin obres al concurs també hauran d'adjuntar el full de votació al premi IVÀ emplenat. La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases. L'organització podrà introduir-hi, si ho creu necessari, les modificacions que li semblin convenients per al funcionament del concurs. L'organització es reserva el dret de publicar les obres premiades. També tindrà cura de les obres presentades al concurs, però no es fa responsable de la seva integritat en el cas de danys fortuïts i/o involuntaris.

Més informació

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada