27 de desembre 2009

El còmic en català, les dades

Quan s'acaba un any es costum a nivell periodístic de fer un repàs al que ha donat de si l'any. En el camp del còmic a falta de dades més recents es poden trobar informes públics d'altres anys, que segurament no seran millors que les que traurem del 2009. Com totes les dades provinents d'enquestes i estadístiques no deixen de ser aproximades però si deixen entreveure tendències i realitats.

Algunes dades,

- al 2004 es van editar en català 290.000 exemplars de còmics que van passar a nomes 80.000 al 2007 (Gremi d'editors de Catalunya 2007). De títols es va passar d'editar 58 de nous al 2004 a 26 al 2007 (Informe Comerç Interior de Catalunya 2007).

- La facturació en còmics en català va passar de 870.000 euros al 2005 a 760.000 al 2007. La facturació en castellà en còmic d'empreses catalanes al 2007 va ser de 73.960.000 euros (Informe Comerç Interior de Catalunya 2007).

- Un 10,2% de la població de més de 14 anys de Catalunya llegeix còmics. La proporció es de un 13,7 d'homes i un 6,8 de dones (Hàbits de Lectura Catalunya 2007)

- Un 11,2% de la població de més de 14 anys del País Valencià llegeix còmics. La proporció es de un 16,8% d'homes i un 5,7% de dones (Hàbits de Lectura C.V. 2007)

- Un 56,8% de la població de 10 a 13 anys de Catalunya llegeix còmics. La proporció es de un 58,7% de nois i un 54,8% de noies (Hàbits de Lectura Catalunya 2007)

- Un 38% de la població de de 10 a 13 anys del País Valencià llegeix còmics. La proporció es de un 37,5% de nois i un 38,3% (Hàbits de Lectura C.V. 2007)

- En el camp del manga, segons la AACE al 2007 hi varen haver 713 novetats en castellà per nomes 63 en català.

- En el total de l'Estat es van editar 338,09 milions d'exemplars, d'ells 12,02 varen ser còmics . En català es varen editar 26,46 milions d'exemplars, d'ells un 0,1 varen ser còmics (La oferta editorial de libros).


Jordi Riera

1 comentari:

  1. Molt interessants les dades. Suposo que el segon cop que parla dels majors de 14 anys al País Valencià es refereix als menors de 14 anys.

    És increïble la diferència que hi ha entre la població infantil i l'adulta. La percepció que actualment encara es té del còmic és que es tracta d'un producte infantívol de poc valor i per a la canalla.

    ResponElimina