17 de febrer 2009

1r Concurs Còmic Ratapinyada

Neix el primer concurs de còmic juvenil “Còmic Ratapinyada” organitzat pel Servei de dinamització d’infants i joves “Dinamo” de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Palma, amb la col·laboració de NormaCòmics.

Justificació i objectiu

L’activitat ha estat concebuda per tal de respondre a les demandes dels joves artistes de Palma que volen demostrar la seva destresa gràfica (llapis i/o ratolí). Té com a objectius fomentar la creació artística dels joves de la ciutat, incentivar la utilització de la llengua catalana a l’àmbit artístic i fomentar la participació juvenil a les activitats destinades a aquest col·lectiu.


Població destinatària

Podran participar els joves d’entre 16 i 30 anys residents al municipi de Palma.


Temàtica

La temàtica del còmic serà lliure. Els requisits son que l’obra estigui feta en català i que a una de les vinyetes del còmic aparegui “la RataPinyada”, mascota de les nits d’oci organitzades pel servei municipal.


Suports

Les obres presentades podran lliurar-se en paper o en format digital. Els còmics hauran de tenir un mínim d´una pàgina. El tamany màxim del suport és de Din-A3 i el mínim de Din-A4.


Jurat i criteris de valoració

El jurat que decidirà quins són els guanyadors i quines són les obres que s’exposaran estarà format per el tècnic de l’àrea de Joventut del Ajuntament de Palma, un membre de l’equip Dinamo, un membre de NormaCòmics i un expert en el món del còmic i la il·lustració.

El jurat seleccionarà les obres amb un estricte criteri d’objectivitat, valorant la qualitat dels dibuixos, el missatge i la originalitat.


Premis

1r Classificat:
  • 1 Val de 50€ a qualsevol de les 3 tendes NormaCòmics de Palma.
  • Publicació de l’obra guanyadora al Dinamòmetre.

2n Classificat:
  • 1 Val de 20€ a qualsevol de les 3 tendes NormaCòmics de Palma

A més, es farà una exposició durant la Nit de la Ratapinyada amb els 8 millors còmics, la qual es farà itinerant durant els mesos següents pels Casal d’infants i joves de l’Ajuntament de Palma.

Com a premi per participar, tots els joves participants del concurs rebran un obsequi del servei Dinamo i, totes les obres que compleixin els requisits es penjaran a la plana web de Dinamo.

Condició indispensable per obtenir el premi es acudir al lliurament de premis que es farà a la 6a Nit de la Ratapinyada. Si qualsevol dels classificats no fos present, el premi passarà automàticament al següent classificat. El jurat es reserva el dret de declarar els premi deserts.


Inscripcions

El període d’inscripció comença el dia 28 de novembre 2008 coincidint amb la 5a edició de Les Nits de la RataPinyada i es tancarà dia 15 de març 2009. Les inscripcions i les obres s’han de presentar alhora. Es poden presentar via e-mail sí el suport és digital al correu electrònic de normacomicspalma@gmail.com , espainorma@gmail.com , normamora@ono.com o dinamo@equipdinamo.com També es poden presentar en mà a les llibreries Norma Còmics de Palma o als diferents dinamitzadors/res del servei Dinamo. Telefona i Dinamo s’aproparà al teu barri: sector Ponent tel. 639 824 210/ sector Litoral tel. 639 823 740/ sector Nord tel. 639 822 7111/ sector Llevant tel. 639 824 055/ sector Ciutat Antiga tel. 639 823 776/ sector Migjorn tel. 639 823 052

La inscripció implica l’acceptació de les bases de la convocatòria.


Exposició

L’exposició es durà a terme a la 6a Nit de la Ratapinyada amb les obres dels 8 primers classificats. El dret de les obres és dels autors, un cop acabi l’exposició itinerant, encara que el servei Dinamo es reserva el dret de poder utilitzar les obres completes o detalls de les mateixes per il·lustrar material del servei municipal.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada