26 de febrer 2008

II Premi Josep Coll d'Àlbum de Còmic

Amb el propòsit de potenciar l’edició de còmics d’autors residents a Catalunya, l’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya (APIC) convoca la segona edició del premi Josep Coll per a àlbum de còmics. L’APIC pren el nom del gran dibuixant d’historietes Josep Coll com a denominació dels seus premis i com a homenatge a tots els autors catalans que han contribuït al desenvolupament del còmic.

La convocatòria d’aquest concurs s’ajustarà a les bases següents:

1. En el Premi Josep Coll hi podran participar aficionats i professionals de la historieta residents a Catalunya majors de 18 anys. El premi Josep Coll constarà de dues categories diferents, una adreçada a guionistes i dibuixants de còmics de 18 a 30 anys, i una altra per a autors de 31 anys endavant. Per poder presentar-se caldrà que almenys l'il·lustrador sigui resident a Catalunya. Tanmateix, la participació en qualsevol de les dues categories vindrà marcada per l'edat de l'il·lustrador. El premi per a cadascuna de les dues categories tindrà una dotació econòmica de 6.000 € (menys la deducció de l'IRPF) i la publicació de les dues obres guanyadores. Aquest import suposarà un avanç dels drets d’autor o royalties per la publicació de l’obra.

2. Per concursar s’ha de presentar una proposta d’àlbum de còmics, bé en una història llarga, bé en diferents historietes curtes amb algun nexe comú. La proposta constarà de vuit pàgines de còmic ja acabades i preferiblement retolades, que formaran part d’un àlbum que tindrà una extensió de 46, 54 o 62 pàgines de còmic, en color o en blanc i negre. La proposta la poden presentar un equip de guionista i dibuixant o bé una sola persona que escrigui i dibuixi la seva pròpia història; no s’admetran propostes només de guionistes. Les obres proposades podran estar realitzades en qualsevol estil gràfic i/o tractament de gènere, de caràcter experimental, realista o humorístic.

3. Les propostes es presentaran impreses dins d’una carpeta, en fulls de format DIN A-4. Aquesta carpeta ha d'incloure: un primer full amb el nom, cognoms, adreça i telèfon o e-mail, en cas de tenir-ne, de l’autor o autors, així com el títol de l’obra (no s’admeten pseudònims); entre dos o tres folis amb un resum el més complet possible de la història i una petita fitxa dels personatges principals, i un mínim de vuit pàgines de còmics ja acabades i preferiblement retolades. No s’admeten originals, només impressions. Les pàgines presentades a aquest concurs no han d'haver estat publicades ni parcialment ni totalment amb anterioritat; només es tindrà en compte el material inèdit. Els textos es poden presentar en català o castellà.

4. Les propostes d’àlbums podran ser enviades o portades a mà fins al 14 de març del 2008, a les 14.00 hores, a la seu de l’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya (Balmes, 205, 1r 1a B. 08006-Barcelona).

5. Les dues categories del Premi Josep Coll seran concedides per un jurat format per reconeguts professionals dels còmics, i la seva composició es farà pública amb anterioritat a la reunió. El jurat donarà a conèixer els noms dels guanyadors durant la 26a edició del Saló Internacional del Còmic de Barcelona del 2008. Els premis no es podran declarar deserts, i no hi haurà cap menció especial.

6. Les dues obres guanyadores del II Premi Josep Coll seran publicades en català i castellà per Ediciones Glénat, que serà responsable de la producció i edició dels àlbums en les dues llengües.

7. Les persones guanyadores de cada una de les categories es comprometen amb l’acceptació del premi a lliurar a Ediciones Glénat no més tard del 30 de gener del 2009 la proposta completament desenvolupada i llesta, sigui en paper o en suport informàtic, per ser publicada en format àlbum.

8. Les dues obres guanyadores està previst que es publiquin el mes d’abril del 2009 en català i en castellà respectivament, en l’àmbit de l’Estat espanyol. Els guanyadors signaran un contracte d’edició amb Ediciones Glénat respectant l’esperit dels contractes d’edició pactats amb la Federació del Gremi d’Editors d'Espanya.

9. L’APIC abonarà al autors un 25% (1.500 €) de la dotació econòmica total de cada premi (6.000 €) en el moment de ser proclamats guanyadors del II Premi Josep Coll; la resta de la quantitat (4.500 €, menys la deducció de l'IRPF) serà lliurada en tres pagaments que es faran efectius en unes dates prèviament pactades amb l’APIC; el darrer dels pagaments coincidirà amb el lliurament definitiu de les obres.

10. L’APIC declina tota responsabilitat pel que fa a l’autenticitat de les dades expressades pels participants en els dossiers. L’APIC es reserva el dret d’utilitzar i reproduir les obres exclusivament amb finalitats promocionals del premi i també la possibilitat d’exposar les obres guanyadores. La participació en la convocatòria implica la plena acceptació d’aquestes bases.

11. Les carpetes amb les propostes es podran recollir a la seu de l’APIC a partir de la setmana següent a la celebració de la 26a edició del Saló Internacional del Còmic de Barcelona del 2008. Transcorreguts sis mesos des d’aquesta data, tenint en compte que no són obres originals, l’APIC no les utilitzarà ni les conservarà.

Aquí podeu descarregar les bases en PDF
Font: APIC

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada